Zaburzenia Odżywiania intensywna współpraca – zadatek

300,00 

Zadatek na współpracę intensywną – dzięki wpłacie rezerwujesz termin rozpoczęcia współpracy.

Zadatek nie jest zwracany w przypadku rezygnacji z terminu.